RÓŻNORODNIE, TWÓRCZO
I EFEKTYWNIE
DLA LOKALNEGO ROZWOJU

BDP_1

Za pośrednictwem LGD Ziemia Bielska dofinansowanie mogą pozyskać mieszkańcy gmin obszaru, a także działające tu instytucje, organizacje oraz firmy.

BAZA DOBRYCH PRAKTYK

stanowi podsumowanie działalności LGD Ziemia Bielska w latach 2008-2023 – w zakresie projektów zrealizowanych przez beneficjentów, jak i projektów własnych LGD.

30 000 zł
Środki finansowe
20 000 zł
wyniosło dofinansowanie
pozyskane przez LGD
358
DOTACJE

358 projektów otrzymało dofinansowanie za pośrednictwem LGD

210
PODMIOTY

210 podmiotów z obszaru (instytucji, organizacji, firm, osób fizycznych) otrzymało wsparcie od LGD

95
INICJATYWY

LGD zrealizowała 95 inicjatyw aktywizujących mieszkańców

PROJEKTY

PROJEKTY KONKURSOWE

Projekty, które zostały pozytywnie ocenione i zrealizowane w wyniku wszystkich przeprowadzonych przez LGD naborów wniosków. Baza umożliwia wyszukiwanie projektów pod kątem kryteriów: gmina, beneficjent, a także według zakresu tematycznego projektów.

PROJEKTY GRANTOWE

Projekty realizowane w ramach wdrażanych projektów grantowych. Można je przeglądać projekty w podziale na gminy, beneficjenta a także tytuł projektu grantowego.

PROJEKTY WŁASNE LGD

Obejmują działania realizowane przez Stowarzyszenie, których celem była przede wszystkim aktywizacja lokalnej społeczności oraz wzmocnienie kapitału społecznego.

Wiadomość została wysłana.
Dziękujemy.
Skip to content