POZNAJ PROJEKTY
REALIZOWANE NA OBSZARZE
LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

PROJEKTY GRANTOWE EKO-ROZWÓJ Ziemi Bielskiej

Czyste powietrze – zdrowy człowiek w 5 gminach powiatu bielskiego

Celem projektu była edukacja ekologiczna i aktywizacja społeczeństwa dla zrównowazonego rozwoju poprzez aktywny program edukacji dla dzieci i młodziezy praz promocja właściwych postaw dla dorosłych mieszkanców 5 wybranych gmin powiatu bielskiego. Celem projektu było przyczynienie się do rozwiązywania problemów wskazanych w diagnozie dokonanej na etapie opracowywania LSR,  dotyczących niskiej emisji i zanieczyszczeń środowiska naturalnego.

Wiadomość została wysłana.
Dziękujemy.
Skip to content