POZNAJ PROJEKTY
REALIZOWANE NA OBSZARZE
LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

Nazwa beneficjenta:
Dane teleadresowe:
Lokalizacja (GPS)
Nazwa projektu:

Celem projektu była edukacja ekologiczna i aktywizacja społeczeństwa dla zrównowazonego rozwoju poprzez aktywny program edukacji dla dzieci i młodziezy praz promocja właściwych postaw dla dorosłych mieszkanców 5 wybranych gmin powiatu bielskiego. Celem projektu było przyczynienie się do rozwiązywania problemów wskazanych w diagnozie dokonanej na etapie opracowywania LSR,  dotyczących niskiej emisji i zanieczyszczeń środowiska naturalnego.

Nazwa beneficjenta:
Dane teleadresowe:
Lokalizacja (GPS)

CEL OPERACJI

Celem projektu była edukacja ekologiczna i aktywizacja społeczeństwa dla zrównowazonego rozwoju poprzez aktywny program edukacji dla dzieci i młodziezy praz promocja właściwych postaw dla dorosłych mieszkanców 5 wybranych gmin powiatu bielskiego. Celem projektu było przyczynienie się do rozwiązywania problemów wskazanych w diagnozie dokonanej na etapie opracowywania LSR,  dotyczących niskiej emisji i zanieczyszczeń środowiska naturalnego.

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował wystawę edukacyjną  w połączeniu z happeningiem w 5 gminach: Czechowice – Dziedzice, Jaworze, Wilkowice, Kozy, Porąbka. W ramach projektu przewidziano:

  1. Przygotowanie i druk – Wystawa „Czyste Powietrze – zdrowy człowiek”.
  2. Mobilny happening – „Czyste Powietrze – zdrowy człowiek”.
  3. Przygotowanie i druk plakatów informacyjno-edukacyjnych, promujących wydarzenie/wystawę w danej gminie
  4. Stworzenie strony internetowej Fundacji.
  5. Organizację pikników edukacyjnych i przestrzennych warsztatów dla 5 szkół w gminach.

GALERIA

ZOBACZ INNE ORGANIZACJE

Wiadomość została wysłana.
Dziękujemy.
Skip to content