POZNAJ PROJEKTY
REALIZOWANE NA OBSZARZE
LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

Nazwa beneficjenta:
Dane teleadresowe:
Lokalizacja (GPS)
Nazwa projektu:

Projekt „PROSpołeczna Ziemia Bielska – jako wydarzenia specyficzne dla LGD Ziemia Bielska” współfinansowany będzie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” realizowany był przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska w latach 2017-2019.

Nazwa beneficjenta:
Dane teleadresowe:
Lokalizacja (GPS)

CEL OPERACJI

OPIS PROJEKTU

Projekt przewiduje organizację 3 spotkań aktywizujących i wzmacniających kapitał społeczny dla ok. 50 osobowych grup społecznych z obszaru LGD (np. NGO (KGW, turystyka, dziedzictwo, itp.), rękodzielnicy, tworzący markę lokalną itp.), w terminie: 1 spotkanie w 2019 r., 2 spotkania w 2020 r.

GALERIA

ZOBACZ INNE ORGANIZACJE

Wiadomość została wysłana.
Dziękujemy.
Skip to content