POZNAJ PROJEKTY
REALIZOWANE NA OBSZARZE
LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

Nazwa beneficjenta:
Dane teleadresowe:
Lokalizacja (GPS)
Nazwa projektu:

Operacja pt. „Usiądź z fałatem na ławce!” zakładał zachowanie dziedzictwa lokalnego, tj. Pamięci i wiedzy o twórczości znanego artysty malarza Juliana Fałata, mieszkającego na przełomie XIX i XX wieku w Bystrej, poprzez montaż pamiątkowej ławki z figurą Fałata w skali 1:1 oraz promowanie obszaru objętego LSR poprzez organizację amatorskiego pleneru akwarelowego dla mieszkańców terenów należących do LGD Ziemia Bielska, konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży z terenów należących do LGD Ziemia Bielska oraz ogólnie dostępnego „Pikniku z Fałatem” otwierającego wystawę poplenerową.

Nazwa beneficjenta:
Dane teleadresowe:
Lokalizacja (GPS)

CEL OPERACJI

Celem operacji było zachowanie dziedzictwa lokalnego i promowanie obszaru LSR poprzez zorganizowanie trzech wydarzeń dotyczących osoby Juliana Fałata.

OPIS PROJEKTU

Projekt obejmował:

  1. Amatorski plener akwarelowy: plener zakładał realizację programu, który pozwolił malarzom amatorom poznanie sztuki użycia akwareli (której używał Julian Fałat) w stopniu pozwalającym namalowanie obrazu, który zostanie wystawiony podczas wystawy poplenerowej. Zajęcia zakładały teorię i praktykę oraz wiedzę z zakresu życia i twórczości Juliana Fałata, a także zwiedzanie muzeum poświęcone jego twórczości.
  2. Konkurs plastyczny: konkurs plastyczny pn. „Julian Fałat – artysta nam znany!” dla dzieci w wieku 5-15 lat, w trzech kategoriach wiekowych, 5-6, 7-9, 10-15 lat.
  3. Piknik z Fałatem z okazji otwarcia wystawy poplenerowej: Piknik z Fałatem” został zorganizowany w weekend pod koniec lipca 2017. Przed piknikiem przygotowana została ekspozycja prac konkursowych z konkursu plastycznego oraz dzieła akwarelistów amatorów, wykonane podczas pleneru akwarelowego. Podczas pikniku został przeprowadzony quiz wiedzy o Julianie Fałacie, LGD Ziemia Bielska oraz Gminie Wilkowice. Została również uroczyście oddana do użytku postawiona ławka z figurą Juliana Fałata w skali 1:1.
  4. Montaż ławki z figurą Fałata: wykonanie projektu, przygotowanie figury z brązu, montaż. Ławeczka jest doskonałą atrakcją w Bystrej, przypominającą o życiu i twórczości Juliana Fałata, wielkiego malarza z przełomu XIX i XX wieku. Na ławeczce, oprócz informacji o malarzu, została umieszczona informacja z wyraźnym zaznaczeniem źródeł finansowania projektu.

GALERIA

ZOBACZ INNE ORGANIZACJE

Wiadomość została wysłana.
Dziękujemy.
Skip to content