POZNAJ PROJEKTY
REALIZOWANE NA OBSZARZE
LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

PROJEKTY KONKURSOWE Zachowanie dziedzictwa lokalnego - dziedzictwo materialne

Powrót do korzeni – catering szansą na bystrzański innowacyjny produkt regionalny

Wzrost poziomu przedsiębiorczości lokalnej wykorzystującej walory i potencjał obszaru ziemi bielskiej dzięki komercjalizacji potencjału przyrodniczo-kulturowego obszaru przejawiające się w powstawaniu i rozwoju firm wykorzystujących produkty lokalne dzięki powołaniu do życia nowej firmy zajmującej się tworzeniem lokalnych, regionalnych potraw posiadających charakter innowacyjny. Docelowo efektem realizacji niniejszego zadania było stworzenie gastronomicznego produktu regionalnego w postaci dwóch rodzajów klusek z ziemniaków oraz innych potraw wykorzystujących produkty lokalne.

Wiadomość została wysłana.
Dziękujemy.
Skip to content