POZNAJ PROJEKTY
REALIZOWANE NA OBSZARZE
LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

Nazwa beneficjenta:
Dane teleadresowe:
Lokalizacja (GPS)
Nazwa projektu:

Projekt „Marka lokalna – koncepcja, wizualizacja i badanie rynku” współfinansowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” realizowany był przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska w latach 2017-2019.

Nazwa beneficjenta:
Dane teleadresowe:
Lokalizacja (GPS)

CEL OPERACJI

OPIS PROJEKTU

W ramach projektu LGD Ziemia Bielska analizowała zasoby poszczególnych gmin, poszukiwała unikatowych, charakterystycznych lokalnych skarbów, tradycji, kulinariów czy wyrobów rzemieślniczych, które są charakterystyczne dla regionu, decydują o wyjątkowości marki lokalnej Ziemi Bielskiej. W kolejnym kroku LGD Ziemia Bielska opracowała strategię wdrażania marki lokalnej Ziemi Bielskiej, wypracowano także jej nazwę – Bogactwo Ziemi Bielskiej i objęto nią 20 pilotażowych produktów i usług.

Ideą przewodnią marki Bogactwo Ziemi Bielskiej jest wykorzystanie potencjału bogactwa przyrodniczego i kulturowego gmin tworzących obszar Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska. Jest ona narzędziem służącym do promocji produktów i usług związanych z regionem, oferowanych głównie przez twórców i usługodawców z LGD. Rolą Marki Lokalnej Ziemi Bielskiej jest udzielanie rekomendacji dla produktów i usług nim znakowanych, stwarzanie przestrzeni dla rozwoju ludzi i miejsc oraz budowanie przyjaznych relacji pomiędzy klientami, producentami i regionem Ziemi Bielskiej.

GALERIA

ZOBACZ INNE ORGANIZACJE

Wiadomość została wysłana.
Dziękujemy.
Skip to content