POZNAJ PROJEKTY
REALIZOWANE NA OBSZARZE
LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

Nazwa beneficjenta:
Dane teleadresowe:
Lokalizacja (GPS)
Nazwa projektu:

Operacja polegała na rozpoczęciu działalności gospodarczej w zakresie świadczenia mobilnych usług fizjoterapii. Zakupiono samochód przystosowany do przewozu sprzętu rehabilitacyjnego oraz leżankę do specjalistycznej terapii metodą Bobath. Jest ona wyjątkowa ze względu na dużą powierzchnię i możliwość wniesienia do domu pacjenta. W ramach operacji beneficjent odbył również pierwszy moduł szkolenia podyplomowego w Medycynie Ortopedycznej wg Cyriax’a w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych

Nazwa beneficjenta:
Dane teleadresowe:
Lokalizacja (GPS)

CEL OPERACJI

Podniesienie poziomu przedsiębiorczości na obszarze LSR poprzez rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług fizjoterapii.Podniesienie poziomu przedsiębiorczości na obszarze LSR poprzez rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług fizjoterapii.Podniesienie poziomu przedsiębiorczości na obszarze LSR poprzez rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług fizjoterapii.

OPIS PROJEKTU

Operacja doprowadziła do podniesienia poziomu przedsiębiorczości na obszarze LSR poprzez rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług fizjoterapii. Utworzono miejsce pracy, powstała nowa firma, której udzielono wsparcia z LSR. W wyniku realizacji operacji zrealizowano  zakres rzeczowy zgodnie z zestawieniem przewidywanych wydatków przedstawionych w biznesplanie. Utrzymano zadeklarowane  miejsce pracy oraz dokonano zgłoszenia do ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności gospodarczej.

Działalność firmy dotyczy indywidualnej i kompleksowej fizjoterapii w domu pacjenta. Główna grupa docelowa to ludzie, którzy z różnych powodów nie poruszają się samodzielnie, a wyjście z domu jest niemożliwe lub utrudnione. Istotną grupę stanowią również klienci aktywni zawodowo, którzy poszukują intensywnie recepty na poprawę swojego stanu zdrowia, walcząc jednocześnie z brakiem czasu. Uwzględniono również dzieci i młodzież. Rehabilitacja i zdrowotne działania profilaktyczne skierowane do tej grupy mają szczególne znaczenie dla przyszłości ich samych, najbliższych i  lokalnej społeczności. Kompleksowość proponowanej  usługi polega na pracy w domu klienta nowoczesnymi metodami w połączeniu z masażem i fizykoterapią, które wymagają uprawnień i umiejętności. Innowacyjność operacji polega na wdrożeniu na obszarze LSR nowatorskiej metody świadczenia usług fizjoterapii – mobilny gabinet. Zastosowanie takiego rozwiązania daje możliwość dotarcia do pacjenta ze sprzętem o dużych gabarytach, stosowanym w takich terapiach takich jak Bobath, PNF i inne. Usługi mobilne i możliwość zabrania na terapię do domu pacjenta dużej ilości sprzętu rehabilitacyjnego takiego jak  stół do terapii Bobath (100x200cm), drabinka o wysokości 150 cm, kij pasterski o długości 2 m, kule, wózek ortopedyczny, piłki (45 do 65cm), materace czy wałki są znaczącym udoskonaleniem tego typu usług.

GALERIA

ZOBACZ INNE ORGANIZACJE

Wiadomość została wysłana.
Dziękujemy.
Skip to content