POZNAJ PROJEKTY
REALIZOWANE NA OBSZARZE
LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

Nazwa beneficjenta:
Dane teleadresowe:
Lokalizacja (GPS)
Nazwa projektu:

W ramach projektu beneficjent prowadzi działalność edukacyjno-artystyczną. Prowadzone są warsztaty twórcze, w czasie których dzieci i dorośli uczą się tworzenia obiektów artystycznych z naturalnych materiałów, takich jak np.glina, tkaniny naturalne, papier oraz przetwarzania używanych w nowe formy tzw.recykling. Tworzy również biżuterię artystyczną, którą wykonuje własnoręcznie z brązu. Projekty autorskie inspirowane są otaczającą naturą. Podejmowane działania ukierunkowane są na działalność proekologiczną.

Nazwa beneficjenta:
Dane teleadresowe:
Lokalizacja (GPS)

CEL OPERACJI

Cele pośrednie: rozpoczęcie działalności gospodarczej, wykonywanie autorskiej biżuterii, prowadzenie warsztatów i szkoleń na własny rachunek i pod własną firmą. Cel główny: zakup urządzeń i wyposażenia nowootwartej Pracowni Biżuterii i Ceramiki, wykonanie strony internetowej i prowadzenie działań promocyjnych, dostosowanie działalności do potrzeb rynku, wykreowanie solidnej, rzetelnej i rozpoznawalnej marki LOSKA, jako podmiotu zapewniającego dostęp do świadomej sztuki każdemu zainteresowanemu.

OPIS PROJEKTU

Beneficjent podjął działalność gospodarczą, jego praca obejmuje prowadzenie Pracowni Biżuterii i Ceramiki oraz współpracę z instytucjami państwowymi i prywatnymi w ramach prowadzenia warsztatów edukacyjno – artystycznych. Prowadzone projekty spełniają wymagania stawiane przez rynek i dostosowane są do potrzeb odbiorców. Zrealizowane warsztaty obejmowały zajęcia z dziećmi przedszkolnymi, prowadzenie półkolonii dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, zajęcia dla młodzieży i dorosłych m.in.szkolenia dla nauczycieli, spotkania twórcze dla seniorów itp. Firma rozwija się zgodnie z założeniami życia i twórczości zgodnej z naturą i ekologią. Jednocześnie beneficjent z powodzeniem godzi działalnośc edukacyjną z twórczością własną obejmującą projektowanie i wykonywanie sztuki użytkowej: ceramiki i biżuterii inspirowanej naturą. Produkty sprzedaje dzięki stworzonej stronie internetowej www.loska.pl, mediom społecznościowym takim jak: facebook, instagram, pinterest i stronie sprzedażowej rzemiosła artystycznego www.etsy.com/pl/shop/LOSKAART, kiermaszom okolicznościowym i marketingowi szeptanemu.  Obecnie beneficjent przygotowuje się do prowadzenia warsztatów zmierzających do samopoznania poprzez sztukę opierającego się o ugruntowaną wiedzę w zakresie socjoterapii i arteterapii.

GALERIA

ZOBACZ INNE ORGANIZACJE

Wiadomość została wysłana.
Dziękujemy.
Skip to content