POZNAJ PROJEKTY
REALIZOWANE NA OBSZARZE
LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

PROJEKTY KONKURSOWE NOWA FIRMA

Tradycją podszyte – produkty lokalne w Ziemi Bielskiej

Celem operacji było wsparcie lokalnych przedsiębiorców i osób fizycznych poprzez świadczenie usług projektowania i szycia przy pomocy materiałów dekoracyjnych na terenie LGD Ziemia Bielska opartych na tradycyjnych motywach regionalnych, stanowiących podstawę  tworzonego produktu lokalnego.

Rozpoczęcie działności gospodarczej i utworzenie Pracowni Biżuterii i Ceramiki poprzez zakup specjalistycznych urządzeń i wyposażenia

Cele pośrednie: rozpoczęcie działalności gospodarczej, wykonywanie autorskiej biżuterii, prowadzenie warsztatów i szkoleń na własny rachunek i pod własną firmą. Cel główny: zakup urządzeń i wyposażenia nowootwartej Pracowni Biżuterii i Ceramiki, wykonanie strony internetowej i prowadzenie działań promocyjnych, dostosowanie działalności do potrzeb rynku, wykreowanie solidnej, rzetelnej i rozpoznawalnej marki LOSKA, jako podmiotu zapewniającego dostęp do świadomej sztuki każdemu zainteresowanemu.

TOMEDIC – profesjonalna opieka nad osobami starszymi

Utworzenie i utrzymanie przez minimum dwa lata jednego miejsca pracy poprzez założenie jednoosobowej firmy, realizującej usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych, starszych i samotnych z terenu powiatu bielskiego

Mobilny Gabinet Fizjoterapii – mgr Tomasz Zawada

Podniesienie poziomu przedsiębiorczości na obszarze LSR poprzez rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług fizjoterapii.Podniesienie poziomu przedsiębiorczości na obszarze LSR poprzez rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług fizjoterapii.Podniesienie poziomu przedsiębiorczości na obszarze LSR poprzez rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług fizjoterapii.

Utworzenie gabinetu rehabilitacji dla osób z deficytem wzrokowo-ruchowym i dobór pomocy dla słabowidzących

Celem operacji było utworzenie prężnie działającej , konkurencyjnej i innowacyjnej firmy. Celem jest świadczenie usług społecznych i przyczynienie się do podniesienia jakości i komfortu życia społeczności Ziemi Bielskiej.

Celem operacji było utworzenie prężnie działającej, konkurencyjnej i innowacyjnej firmy (założenie jednoosobowej działalności gospodarczej i dalej w ramach tej działalności stworzenie miejsc pracy) oraz wprowadzenie na rynek usług prawniczych (adwokackich) innowacyjnej usługi tj. możliwości dojazdu do klienta indywidualnego. Misją kancelarii będzie realizowanie celów do jakich powołana została Adwokatura Polska, a więc przede wszystkim udzielanie pomocy prawnej oraz ochrona praw i wolności obywatelskich.

Wiadomość została wysłana.
Dziękujemy.
Skip to content