POZNAJ PROJEKTY
REALIZOWANE NA OBSZARZE
LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

WYNIK WYSZUKIWANIA

Powrót do korzeni – catering szansą na bystrzański innowacyjny produkt regionalny

Wzrost poziomu przedsiębiorczości lokalnej wykorzystującej walory i potencjał obszaru ziemi bielskiej dzięki komercjalizacji potencjału przyrodniczo-kulturowego obszaru przejawiające się w powstawaniu i rozwoju firm wykorzystujących produkty lokalne dzięki powołaniu do życia nowej firmy zajmującej się tworzeniem lokalnych, regionalnych potraw posiadających charakter innowacyjny. Docelowo efektem realizacji niniejszego zadania było stworzenie gastronomicznego produktu regionalnego w postaci dwóch rodzajów klusek z ziemniaków oraz innych potraw wykorzystujących produkty lokalne.

Czyste powietrze – zdrowy człowiek w 5 gminach powiatu bielskiego

Celem projektu była edukacja ekologiczna i aktywizacja społeczeństwa dla zrównowazonego rozwoju poprzez aktywny program edukacji dla dzieci i młodziezy praz promocja właściwych postaw dla dorosłych mieszkanców 5 wybranych gmin powiatu bielskiego. Celem projektu było przyczynienie się do rozwiązywania problemów wskazanych w diagnozie dokonanej na etapie opracowywania LSR,  dotyczących niskiej emisji i zanieczyszczeń środowiska naturalnego.

Usiądź z Fałatem na ławce!

Celem operacji było zachowanie dziedzictwa lokalnego i promowanie obszaru LSR poprzez zorganizowanie trzech wydarzeń dotyczących osoby Juliana Fałata.

Tradycją podszyte – produkty lokalne w Ziemi Bielskiej

Celem operacji było wsparcie lokalnych przedsiębiorców i osób fizycznych poprzez świadczenie usług projektowania i szycia przy pomocy materiałów dekoracyjnych na terenie LGD Ziemia Bielska opartych na tradycyjnych motywach regionalnych, stanowiących podstawę  tworzonego produktu lokalnego.

Rozpoczęcie działności gospodarczej i utworzenie Pracowni Biżuterii i Ceramiki poprzez zakup specjalistycznych urządzeń i wyposażenia

Cele pośrednie: rozpoczęcie działalności gospodarczej, wykonywanie autorskiej biżuterii, prowadzenie warsztatów i szkoleń na własny rachunek i pod własną firmą. Cel główny: zakup urządzeń i wyposażenia nowootwartej Pracowni Biżuterii i Ceramiki, wykonanie strony internetowej i prowadzenie działań promocyjnych, dostosowanie działalności do potrzeb rynku, wykreowanie solidnej, rzetelnej i rozpoznawalnej marki LOSKA, jako podmiotu zapewniającego dostęp do świadomej sztuki każdemu zainteresowanemu.

Wiadomość została wysłana.
Dziękujemy.
Skip to content